Image default
Binance-Bitcoin

การชำระบัญชี Binance Futures

Binance ใช้ Mark Price เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีโดยไม่จำเป็นและเพื่อต่อสู้กับการยักย้ายถ่ายเทของตลาด

ความเสี่ยงและเลเวอเรจจะปรับตามความเสี่ยงทั้งหมดของลูกค้า ยิ่งตำแหน่งรวมสูงเท่าใดอัตรากำไรที่ต้องการก็จะยิ่งสูงขึ้นและเลเวอเรจก็จะยิ่งต่ำลง การชำระบัญชีจะเกิดขึ้นเมื่อ:

หลักประกัน = หลักประกันเริ่มต้น + PnL ที่รับรู้ + PnL ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง <อัตรากำไรจากการบำรุงรักษา

ในการชำระบัญชีคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกยกเลิกทันที ผู้ค้าทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามวิธีการชำระบัญชีเดียวกันซึ่งเรียกว่า“ Smart Liquidation” Binance หลีกเลี่ยงการชำระบัญชีตำแหน่งของผู้ใช้โดยสมบูรณ์ทุกครั้งที่ทำได้ สำหรับผู้ค้าที่ถูกหักล้างผ่านการบังคับชำระบัญชีและไม่ใช่คำสั่งซื้อที่ออกจากผู้ซื้อขายจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระบัญชีตามจำนวนที่ชำระบัญชีเท่านั้น (ไม่ใช่มูลค่าตามสัญญาของตำแหน่ง)

สิ่งสำคัญคือต้องพูดถึงว่าตามกฎทั่วไปแล้วผู้ใช้ที่ดำรงตำแหน่งค่อนข้างเล็กซึ่งเข้าสู่การชำระบัญชีจะถูกชำระบัญชีเกือบตลอดเวลา ผู้ใช้รายใหญ่จะเห็นเปอร์เซ็นต์ที่บัญชีของตนถูกชำระบัญชีน้อยลงเมื่อเทียบกับผู้ใช้รายย่อย เนื่องจากขอบการบำรุงรักษาขึ้นอยู่กับขนาดตำแหน่งของผู้ใช้ไม่ใช่การเลือกเลเวอเรจ ด้วยเหตุนี้สำหรับผู้ใช้รายย่อยอัตราการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพจะต่ำกว่าอัตราค่าธรรมเนียมการชำระบัญชีดังนั้นพวกเขาจึงล้มละลายเมื่อเข้าสู่การชำระบัญชีครั้งแรกโดยไม่คำนึงถึงราคาสุดท้ายเมื่อทำการหักบัญชี

โปรดทราบว่าคำสั่งซื้อทั้งหมดสำหรับการชำระบัญชีเป็นคำสั่งซื้อทันทีหรือยกเลิก คำสั่งซื้อจะเติมให้มากที่สุดและยกเลิกส่วนที่เหลือ สิ่งนี้แตกต่างจากคำสั่งเติมหรือฆ่าซึ่งจะดำเนินการก็ต่อเมื่อคำสั่งนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์และจะถูกยกเลิกหากเป็นอย่างอื่น ตำแหน่งที่เหลือจะถูกกำหนดให้กับกองทุนประกันหรือคู่สัญญาที่ชำระบัญชี

สำหรับผู้ค้าทั้งหมดระบบจะยกเลิกคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนจากนั้นพยายามลดการใช้มาร์จิ้นของผู้ซื้อขายด้วยคำสั่งซื้อทันทีหรือยกเลิกขนาดใหญ่ * เดียว * โดยไม่ต้องชำระบัญชีให้กับผู้ซื้อขายทั้งหมด หากผู้ซื้อขายปฏิบัติตามเงื่อนไขมาร์จิ้นหลังจากชำระค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อและการชำระบัญชีแล้วเหตุการณ์การชำระบัญชีจะสิ้นสุดลง หากผู้ซื้อขายยังคงมีมาร์จิ้นไม่เพียงพอสถานะของผู้ซื้อขายจะถูกปิดลงในราคาที่ล้มละลายและกองทุนประกันจะเข้ารับตำแหน่งและผู้ซื้อขายจะถูกประกาศว่าเป็นบุคคลล้มละลาย หลักประกันที่เหลือส่วนหนึ่ง (ถ้ามี) จะเข้ากองทุนประกัน หากบัญชีล้มละลาย (ยอดคงเหลือในกระเป๋าเงินติดลบ) กองทุนประกันจะจ่ายเงินเพื่อให้ยอดเงินในบัญชีกลับมาเป็น 0

โปรดทราบ:

* ราคาล้มละลายอาจอยู่นอกช่วงราคาตลาดตามสัญญา

** เราจะส่งการแจ้งเตือนการโทรมาร์จิ้นให้คุณทางไปรษณีย์ข้อความและข้อความภายในฟังก์ชั่นนี้ทำหน้าที่เป็นคำเตือนความเสี่ยงและไม่สามารถรับประกันการจัดส่งได้ทันเวลา คุณยอมรับว่าในระหว่างการใช้บริการของคุณภายใต้สถานการณ์บางอย่าง (รวมถึงความแออัดของเครือข่ายส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ไม่ดี) ผู้ใช้อาจไม่สามารถรับ SMS หรืออีเมลแจ้งเตือนได้ล่าช้าหรือล่าช้า เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่มีข้อผูกมัดในการส่งการแจ้งเตือน

ค่าเคลียร์ประกัน

เมื่อสถานะของผู้ใช้ถูกชำระบัญชีจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเคลียร์ประกันภัยจำนวนหนึ่งและนำไปสมทบกับเงินสำรองประกันภัยโดยระบุว่าเป็น ” การเคลียร์การประกันภัย ” ในประวัติการทำธุรกรรม

เนื่องจากราคาการชำระบัญชีจะไม่เปลี่ยนแปลงขอแนะนำให้ผู้ใช้ควบคุมความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชี

เกี่ยวกับราคาการชำระบัญชี

การชำระบัญชีเกิดขึ้นเมื่อ Mark Price เข้าสู่ราคาการชำระบัญชีของตำแหน่งขอแนะนำให้ผู้ค้าให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวของ Mark Price และราคาการชำระบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดสถานะที่เปิดอยู่

ในโหมดป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งทั้งระยะยาวและระยะสั้นของสัญญาเดียวกันจะแบ่งปันราคาการชำระบัญชีเดียวกันในโหมดระยะขอบข้ามกัน

หากตำแหน่งทั้งระยะยาวและระยะสั้นของสัญญาเดียวกันอยู่ในโหมดแยกตำแหน่งจะมีราคาการชำระบัญชีที่แตกต่างกันสองราคาขึ้นอยู่กับส่วนต่างที่จัดสรรให้กับตำแหน่ง

Binance ช่วยให้การซื้อขายมีเลเวอเรจสูงโดยใช้เครื่องมือความเสี่ยงและรูปแบบการชำระบัญชีที่ซับซ้อน รูปแบบการชำระบัญชีอาจซับซ้อน หรือคุณสามารถใช้เครื่องคำนวณในตัวเพื่อคำนวณราคาการชำระบัญชี

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณราคาการชำระบัญชี:

วิธีการคำนวณราคาการชำระบัญชีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USDT-Ⓜ

อัตรากำไรจากการบำรุงรักษา

คุณสามารถค้นหา“ อัตรามาร์จิ้นการบำรุงรักษา” ได้จากตารางด้านล่างพร้อมค่าตำแหน่งเป็น USDT

ตัวอย่างเช่นหากสถานะของสัญญา BTCUSDT ที่มีหลักประกัน USDT เท่ากับ 264,000 USDT อัตรามาร์จิ้นการบำรุงรักษาจะเป็น 1% (หรือ 0.01)

บันทึก:

หากตำแหน่งของคุณ (คำนวณในราคาชำระบัญชี) และตำแหน่งปัจจุบัน (คำนวณที่ราคาเปิด) อยู่ในระดับที่แตกต่างกันคุณจะต้องแทนที่ (เช่นคำนวณในราคาชำระบัญชี) อัตรากำไรจากการบำรุงรักษาและจำนวนเงินประกันการบำรุงรักษาของ ระดับตำแหน่งเพื่อคำนวณราคาการชำระบัญชีใหม่

จำนวนเงินบำรุงรักษา

คุณสามารถค้นหา“ จำนวนเงินบำรุงรักษา” ได้จากตารางด้านล่างพร้อมค่าตำแหน่งเป็น USDT ตัวอย่างเช่นหากสถานะของสัญญา BTC / USDT ที่มีหลักประกัน USDT เท่ากับ 500,000 USDT จำนวนเงินบำรุงรักษาจะเท่ากับ 1,300 USDT

สูตรปริมาณการบำรุงรักษา

= [Floor of Position Bracket บนระดับ n * ความแตกต่างระหว่างอัตราการบำรุงรักษาบนระดับ n และอัตรามาร์จิ้นการบำรุงรักษาในระดับ n-1)] + จำนวนเงินบำรุงรักษาในระดับ n-1

ตัวอย่างเช่นจำนวนการบำรุงรักษาในระดับ 5

= 250,000 * (1% – 0.5%) + 50 USDT

= 1,300 USDT

Related posts

ซื้อ Bitcoin ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตบน Binance

Admin