Image default
บทความ Forex เทคนิคการเทรด Forex

เทคนิค การใช้ Fractal วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาด

เทคนิค การใช้ Fractal วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาด

การใช้ Fractal คือหนึ่งในห้า Indicators ที่คิดค้น โดย Bill Williams, ที่ใช้แสดงจุดสูงสุดและต่ำสุด เป็นการคำนวณมากจากช่วงเวลา 5 ช่วงเวลาของแท่งราคา (1 ชุด มี 5 แท่ง) เพื่อดูการสวิงตัวของกราฟมีลักษณะเป็นเครื่องหมายรูปลูกศรบนหรือล่างแท่งกราฟ แบ่งเป็นสองลักษณะใหญ่ๆคือ Up Fractal และ Down Fractal

 

 

เมื่อ Fractals ดังกล่าวอยู่ด้านบนแท่งราคาเรียกว่า Up Fractal (Fractal ขาขึ้น) และเมื่อปรากฎอยู่ด้านล่างแท่งเทียนเทียนจะเรียกว่า Down Fractal (Fractal ขาลง) หลักการพิจารณาอย่างง่ายคือเราควรรอให้ทั้งสอง เป็นไปลักษณะทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กรณีบ่งบอกว่าเป็น Trend ขาขึ้น Up Fractal และ Down Fractal จะมีลักษณะทำจุดสูงสุดใหม่เทียบกับจุดสูงสุดเดิม

กลับกัน กรณีบ่งบอกว่าเป็น Trend ขาลง Up Fractal และ Down Fractal จะมีลักษณะทำจุดต่ำสุดใหม่เทียบกับจุดต่ำสุดเดิมนั่นเอง

นอกจากนี้เราสามารถใช้ Fractal ในการกำหนดจุดเข้าซื้อ เป็นแบบ Break Out Trading อาศัย Fractal ที่ถูกทำลาย (Broken Fractal) เพื่อไปตามแนวโน้ม

 

ตัวอย่าง การใช้ Fractal

การใช้ Fractal

กรณี BUY จากจุด A ไปยังจุด B อินดิเคเตอร์ Fractal มีลักษณะยกตัวขึ้น (Lower High) ผมจึงลากเส้นสีเหลืองตามแนวสองจุดนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นำสายตาว่ากราฟเริ่มเป็น Trend ขาขึ้น สอดคล้องกับกราฟราคา จากจุด C ไป D ที่มีลักษณะยกตัวขึ้น (Higher High) เช่นกัน ผมลากเส้นสีเหลืองตามแนวจุดทั้งสอง ก็จะเกิดช่อง Trend ขึ้น จากนั้นผมรอจังหวะ Break Out โดยกำหนดจุด D ที่มี Fractal เกิดขึ้นด้านบนของแท่งราคาเป็นแนวต้านตามเส้นประสีขาว

เมื่อราคาทะลุเส้นแนวต้านดังกล่าว วงกลมที่ 1 เกิด Fractal ที่ถูกทำลาย ก็ให้เปิดออเดอร์ BUY โดยรอให้แท่งราคาที่ทะลุขึ้นไปจบเหนือเส้นเสียก่อน หรืออาจรอจังหวะที่กราฟสวิงตัวมาพักบริเวณวงกลมที่ 2 ค่อย เปิดออเดอร์ BUY ก็ได้ เพราะเมื่อกราฟขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่ มักจะสวิงลงมาพักตัวตามธรรมชาติ (โดยทั่วไปมักจะลงมาพักตัวบริเวณแนวต้านเดิม) ก็จะเป็นจังหวะที่ดีกว่าเพราะเราจะสูญเสีย Margin ให้ลากน้อยกว่า

 

การใช้ Fractal

กรณี SELL จากจุด A ไปยังจุด B อินดิเคเตอร์ Fractal มีลักษณะลดตัวลง (Higher Lower) ผมจึงลากเส้นสีเหลืองตามแนวสองจุดนี้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นำสายตาว่ากราฟเริ่มเป็น Trend ขาลง สอดคล้องกับกราฟราคา จากจุด C ไป D ที่มีลักษณะลดตัวลง (Lower Low) เช่นกัน ผมลากเส้นสีเหลืองตามแนวจุดทั้งสอง ก็จะเกิดช่อง Trend ขึ้น จากนั้นผมรอจังหวะ Break Out โดยกำหนดจุด D ที่มี Fractal เกิดขึ้นด้านล่างของแท่งราคาเป็นแนวรับตามเส้นประสีขาว เมื่อราคาทะลุเส้นแนวรับดังกล่าว วงกลมสีแดง เกิด Fractal ที่ถูกทำลาย ก็ให้เปิดออเดอร์ SELL โดยรอให้แท่งราคาที่ทะลุลงมาจบใต้เส้นเสียก่อน

 


Related posts

Forex Signals คืออะไร

Admin

การ เทรด forex คือ การลงทุน หรือ การพนัน ?

Admin

เหล่า forex broker Thailand จัดว่าดีสุด… ที่เหล่านักเทรดไม่ควรพลาด !

Admin

Leave a Comment