Image default
เทคนิคการเทรด Forex

รูปแบบกราฟแท่งเทียน ที่มีลักษณะตรงกันข้าม ตอนที่ 8

รูปแบบกราฟแท่งเทียน ที่มีลักษณะตรงกันข้าม ตอนที่ 8

รูปแบบกราฟแท่งเทียน ที่มีอยู่มากมายหลากหลายแบบนั้น สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ และช่วยทำกำไรในตลาด forex ได้อย่างต่อเนื่อง หากเทรดเดอร์ศึกษาและฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปติดตามรูปแบบอื่น ๆ ของกราฟแท่งเทียนกันต่อเลยดีกว่า

รูปแบบกราฟแท่งเทียน

 

ลักษณะ รูปแบบกราฟแท่งเทียน ในแบบต่างๆ

Bullish On Neck Line VS Bearish On Neck Line

Bullish On Neck Line (ขาขึ้น)

เป็นแท่งเทียนสีเเดงที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น โดยได้ตามหลังแท่งเทียนสีเขียวก่อนหน้า และมีราคาปิดที่อยู่สูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งเทียนก่อนหน้าเช่นกัน  รูปแบบแท่งเทียนมีลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงแนวโน้มค่าเงินที่ขึ้นมานั้นจะยังคงขึ้นต่อไป และยิ่งถ้าหลังจากนี้เกิดแท่งเทียนอีกแท่งซึ่งมีสีอะไรก็ได้ ที่มีราคาปิดและเปิดต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนสีแดง จะเท่ากับเป็นการยืนยันช่วงขาขึ้นว่ายังคงเป็นเช่นนั้น

รูปแบบกราฟแท่งเทียน

 

 

Bearish On Neck Line (ขาลง)

เป็นแท่งเทียนสีเขียวที่เกิดขึ้นในช่วงขาลง โดยได้ตามหลังแท่งเทียนสีแดงก่อนหน้า และมีราคาปิดที่อยู่ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนก่อนหน้าเช่นกัน  รูปแบบแท่งเทียนมีลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงแนวโน้มค่าเงินที่ลงมาจะยังคงลงต่อไป ยิ่งถ้าหลังจากนี้เกิดแท่งเทียนอีกแท่งซึ่งมีสีอะไรก็ได้ ที่มีราคาปิดและเปิด ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนสีเขียว จะเท่ากับเป็นการยืนยันช่วงขาลงว่ายังคงเป็นเช่นนั้น

รูปแบบกราฟแท่งเทียน

 

 

Bullish Separating Lines VS Bearish Separating Lines

Bullish Separating Lines (ขาขึ้น)

เป็นรูปแบบแท่งเทียนสีเขียวที่เกิดขึ้นในช่วงขาขึ้น โดยได้ตามหลังแท่งเทียนก่อนหน้านี้ที่เป็นสีแดง ซึ่งมีราคาเปิดที่เท่ากันกับราคาปิดของแท่งเทียนสีแดง บ่งบอกถึงแนวโน้มค่าเงินที่เป็นขาขึ้น จะยังขึ้นต่อไป เพื่อยืนยันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แท่งเทียนต่อไปควรเป็นสีเขียว

รูปแบบกราฟแท่งเทียน

 

 

Bearish Separating Lines (ขาลง)

เป็นรูปแบบแท่งเทียนสีแดงที่เกิดขึ้นในช่วงขาลง โดยได้ตามหลังแท่งเทียนก่อนหน้านี้ที่เป็นสีเขียว ซึ่งมีราคาปิดที่เท่ากันกับราคาเปิดของแท่งเทียนสีเขียว บ่งบอกถึงแนวโน้มค่าเงินที่เป็นขาลง จะยังคงลงต่อไป เพื่อยืนยันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น แท่งเทียนต่อไปควรเป็นสีแดง

รูปแบบกราฟแท่งเทียน

 

 

Bullish Tri Star VS Bearish Tri Star

Bullish Tri Star (ขาขึ้น)

เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยมากนัก มักเกิดในช่วงเทรนด์ขาลง มีลักษณะเป็นแท่งเทียนรูปแบบ Doji ขึ้น 3 ตัว โดยตัวแรกและตัวที่สอง จะอยู่ในเทรนด์ขาลงติดต่อกัน หลักจากนั้นเกิด Doji ตัวที่สามตามมาแต่อยู่ในลักษณะพลิกตัวกลับเป็นขาขึ้นจนทำให้เกิดเป็นรูปคล้าย 3 ดาว (Tri-Star) แท่งเทียนในกลุ่มที่มีรูปแบบลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงความไม่แน่ใจของตลาดที่ติดต่อกันเรื่อยมาตลอด เทรดเดอร์เกิดความลังเล เนื่องจากราคาซื้อเท่ากับราคาขาย ราคาเปิดเท่ากับราคาปิด และเมื่อราคามีการขยับตัวพลิกกลับไปอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นใน Doji ตัวสุดท้าย จึงเปรียบเสมือนเป็นการส่งสัญญาณพลิกกลับของเทรนด์จากลงเป็นขึ้น

รูปแบบกราฟแท่งเทียน

Bearish Tri Star (ขาลง)

เป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยมากนัก มักเกิดในช่วงเทรนด์ขาขึ้น มีลักษณะเป็นแท่งเทียนรูปแบบ Doji ขึ้น 3 ตัว โดยตัวแรกและตัวที่สอง จะอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นติดต่อกัน หลักจากนั้นเกิด Doji ตัวที่สามตามมาแต่อยู่ในลักษณะพลิกตัวกลับเป็นขาลง จนทำให้เกิดเป็นรูปคล้ายๆ 3 ดาว (Tri-Star) แท่งเทียนในกลุ่มที่มีรูปแบบลักษณะเช่นนี้ บ่งบอกถึงความไม่แน่ใจของตลาดที่ติดต่อกันเรื่อยมาตลอด เทรดเดอร์เกิดความลังเล เนื่องจากราคาซื้อเท่ากับราคาขาย ราคาปิดเท่ากับราคาปิด และเมื่อราคามีการขยับตัวพลิกกลับไปอยู่ในเทรนด์ขาใน Doji ตัวสุดท้าย จึงเปรียบเสมือนเป็นการส่งสัญญาณพลิกกลับของเทรนด์จากขึ้นเป็นลง

 

อย่างไรก็ตาม การศึกษารูปแบบของกราฟแท่งเทียนนั้น จำเป็นต้องอาศัยเวลา และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดความชำนาญ กราฟแท่งเทียนเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเทรดเดอร์ในการทำกำไรในตลาด forex ได้เป็นอย่างดี

 


Related posts

การใช้งาน Indicator MACD (Moving Average Convergence & Divergence)

Admin

การใช้งาน Indicator Center of Gravity ในการทำกำไร

Admin

วิธีการใช้งาน Indicator ADX ในการทำกำไร

Admin

Leave a Comment